преглед

на търг

5520-3627

Търг 5520-3627 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 02.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 332, ОЗМ: 0

Общо: 332м³

Начална цена: 14283.00 лв.

Стъпка: 428 лв.

Гаранция: 714 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.01.2019

Документация за провеждане на търг

02.01.2019

Проекто-договор

02.01.2019

Протокол от проведен търг

28.01.2019

Договор

12.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.01.2019

Допълнителен документ

12.04.2019

Допълнителен документ

12.07.2019

Допълнителен документ

12.07.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019