преглед

на търг

5520-3541

Търг 5520-3541 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1904 МТ

Дата на публикуване: 29.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, гбр, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 207, ОЗМ: 0

Общо: 207м³

Начална цена: 8739.00 лв.

Стъпка: 262 лв.

Гаранция: 436 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2018

Документация за провеждане на търг

29.11.2018

Проекто-договор

29.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2018

Допълнителен документ

02.07.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018