преглед

на търг

5520-3540

Търг 5520-3540 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1903 МТ

Дата на публикуване: 29.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, бл, цр, гбр, трп, ак

Дървесина (м³): Едра: 189, Средна: 129, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 774, ОЗМ: 0

Общо: 1098м³

Начална цена: 42743.00 лв.

Стъпка: 1282 лв.

Гаранция: 2137 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2018

Документация за провеждане на търг

29.11.2018

Проекто-договор

29.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018