преглед

на търг

5520-3539

Търг 5520-3539 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1902 МТ

Дата на публикуване: 29.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 673, Средна: 238, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 1499, ОЗМ: 0

Общо: 2417м³

Начална цена: 78425.00 лв.

Стъпка: 2352 лв.

Гаранция: 3921 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2018

Документация за провеждане на търг

29.11.2018

Проекто-договор

29.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018