преглед

на търг

5520-3538

Търг 5520-3538 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 29.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 332, ОЗМ: 0

Общо: 332м³

Начална цена: 14283.00 лв.

Стъпка: 428 лв.

Гаранция: 714 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2018

Документация за провеждане на търг

29.11.2018

Проекто-договор

29.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Договор

12.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018