преглед

на търг

3460-3526

Търг 3460-3526 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 19508

Дата на публикуване: 27.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 73, Средна: 171, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 39, ОЗМ: 0

Общо: 302м³

Начална цена: 11303.00 лв.

Стъпка: 339 лв.

Гаранция: 565 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2018

Документация за провеждане на търг

27.11.2018

Проекто-договор

27.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Договор

14.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018