преглед

на търг

3460-3524

Търг 3460-3524 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 19506

Дата на публикуване: 27.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 126, ОЗМ: 0

Общо: 137м³

Начална цена: 5739.00 лв.

Стъпка: 172 лв.

Гаранция: 287 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2018

Документация за провеждане на търг

27.11.2018

Проекто-договор

27.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018