преглед

на търг

3460-3523

Търг 3460-3523 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 19505

Дата на публикуване: 27.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 177, ОЗМ: 0

Общо: 177м³

Начална цена: 7102.00 лв.

Стъпка: 213 лв.

Гаранция: 355 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2018

Документация за провеждане на търг

27.11.2018

Проекто-договор

27.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018