преглед

на търг

3460-3522

Търг 3460-3522 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 19504

Дата на публикуване: 27.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 24, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 161, ОЗМ: 0

Общо: 205м³

Начална цена: 8580.00 лв.

Стъпка: 258 лв.

Гаранция: 429 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2018

Документация за провеждане на търг

27.11.2018

Проекто-договор

27.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Договор

14.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018