преглед

на търг

3460-3520

Търг 3460-3520 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 19502

Дата на публикуване: 27.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 440, ОЗМ: 0

Общо: 440м³

Начална цена: 14960.00 лв.

Стъпка: 449 лв.

Гаранция: 748 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2018

Документация за провеждане на търг

27.11.2018

Проекто-договор

27.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018