преглед

на търг

2140-3515

Търг 2140-3515 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 19235

Дата на публикуване: 26.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл, цр, трп, ак

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 90, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 452, ОЗМ: 0

Общо: 589м³

Начална цена: 19846.00 лв.

Стъпка: 595 лв.

Гаранция: 992 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2018

Документация за провеждане на търг

26.11.2018

Проекто-договор

26.11.2018

Протокол от проведен търг

27.12.2018

Договор

22.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2018

Допълнителен документ

13.01.2020

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018