преглед

на търг

2140-3511

Търг 2140-3511 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 19231

Дата на публикуване: 26.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 51, ОЗМ: 0

Общо: 51м³

Начална цена: 1865.00 лв.

Стъпка: 56 лв.

Гаранция: 93 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2018

Документация за провеждане на търг

26.11.2018

Проекто-договор

26.11.2018

Протокол от проведен търг

27.12.2018

Договор

22.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018