преглед

на търг

2140-3506

Търг 2140-3506 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 19226

Дата на публикуване: 26.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, бл, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 79, Средна: 56, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 515, ОЗМ: 0

Общо: 650м³

Начална цена: 23027.00 лв.

Стъпка: 691 лв.

Гаранция: 1151 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2018

Документация за провеждане на търг

26.11.2018

Проекто-договор

26.11.2018

Протокол от проведен търг

27.12.2018

Договор

22.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2018

Допълнителен документ

13.01.2020

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018