преглед

на търг

2140-3499

Търг 2140-3499 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 19219

Дата на публикуване: 26.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бк, гбр, ак, вей

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 459, ОЗМ: 0

Общо: 472м³

Начална цена: 17560.00 лв.

Стъпка: 527 лв.

Гаранция: 878 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 08:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2018

Документация за провеждане на търг

26.11.2018

Проекто-договор

26.11.2018

Протокол от проведен търг

27.12.2018

Договор

22.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2018

Допълнителен документ

13.01.2020

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.12.2018