преглед

на търг

5641-3485

Търг 5641-3485 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здгл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 223, Средна: 150, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 224, ОЗМ: 31

Общо: 648м³

Начална цена: 31971.00 лв.

Стъпка: 960 лв.

Гаранция: 1600 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Договор

07.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018