преглед

на търг

5641-3484

Търг 5641-3484 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 5, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 178, ОЗМ: 5

Общо: 214м³

Начална цена: 7344.00 лв.

Стъпка: 220 лв.

Гаранция: 367 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

21.12.2018

Договор

08.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.12.2018