преглед

на търг

5600-3481

Търг 5600-3481 - ДГС ТРОЯН

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, бл, цр, трп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 339

Дърва (м³): За огрев: 1933, ОЗМ: 0

Общо: 2272м³

Начална цена: 100690.00 лв.

Стъпка: 3000 лв.

Гаранция: 5035 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

09.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018