преглед

на търг

5600-3479

Търг 5600-3479 - ДГС ТРОЯН

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 23.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чдб, бл, цр, лп, вей

Дървесина (м³): Едра: 189, Средна: 207, Дребна: 61

Дърва (м³): За огрев: 575, ОЗМ: 8

Общо: 1040м³

Начална цена: 44880.00 лв.

Стъпка: 1300 лв.

Гаранция: 2244 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2018

Документация за провеждане на търг

23.11.2018

Проекто-договор

23.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

09.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2018

Допълнителен документ

30.12.2019

Допълнителен документ

03.01.2020

Допълнителен документ

10.04.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018