преглед

на търг

3950-3468

Търг 3950-3468 - ДГС МИДЖУР

Обект No. 19802

Дата на публикуване: 21.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ела, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 1065, Средна: 117, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 441, ОЗМ: 83

Общо: 1709м³

Начална цена: 103762.00 лв.

Стъпка: 3113 лв.

Гаранция: 5188 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2018

Документация за провеждане на търг

21.11.2018

Проекто-договор

21.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

03.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2018

Допълнителен документ

20.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.12.2018