преглед

на търг

3950-3467

Търг 3950-3467 - ДГС МИДЖУР

Обект No. 19801

Дата на публикуване: 21.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 483, Средна: 1, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 365, ОЗМ: 110

Общо: 962м³

Начална цена: 58332.00 лв.

Стъпка: 1750 лв.

Гаранция: 2917 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2018

Документация за провеждане на търг

21.11.2018

Проекто-договор

21.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

03.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.12.2018