преглед

на търг

2240-3465

Търг 2240-3465 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1914ст

Дата на публикуване: 21.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 112, Средна: 37, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 567, ОЗМ: 134

Общо: 850м³

Начална цена: 39531.00 лв.

Стъпка: 1186 лв.

Гаранция: 1977 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2018

Документация за провеждане на търг

21.11.2018

Проекто-договор

21.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

09.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.12.2018