преглед

на търг

2240-3464

Търг 2240-3464 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1913ст

Дата на публикуване: 21.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 88, Средна: 195, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 51, ОЗМ: 5

Общо: 346м³

Начална цена: 14852.00 лв.

Стъпка: 446 лв.

Гаранция: 743 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2018

Документация за провеждане на търг

21.11.2018

Проекто-договор

21.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

09.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.12.2018