преглед

на търг

2240-3463

Търг 2240-3463 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1912ст

Дата на публикуване: 21.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, трп

Дървесина (м³): Едра: 147, Средна: 196, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 88, ОЗМ: 2

Общо: 438м³

Начална цена: 19330.00 лв.

Стъпка: 580 лв.

Гаранция: 967 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2018

Документация за провеждане на търг

21.11.2018

Проекто-договор

21.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

09.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.12.2018