преглед

на търг

2240-3462

Търг 2240-3462 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1911ст

Дата на публикуване: 21.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 300, Средна: 520, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 100, ОЗМ: 34

Общо: 972м³

Начална цена: 43961.00 лв.

Стъпка: 1319 лв.

Гаранция: 2198 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2018

Документация за провеждане на търг

21.11.2018

Проекто-договор

21.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

09.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.12.2018