преглед

на търг

2240-3461

Търг 2240-3461 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1910ст

Дата на публикуване: 21.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 112, Средна: 156, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 141, ОЗМ: 10

Общо: 424м³

Начална цена: 17560.00 лв.

Стъпка: 526 лв.

Гаранция: 878 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2018

Документация за провеждане на търг

21.11.2018

Проекто-договор

21.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.12.2018