преглед

на търг

3500-3456

Търг 3500-3456 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 19114

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 56, Средна: 76, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 953, ОЗМ: 7

Общо: 1099м³

Начална цена: 54156.00 лв.

Стъпка: 1600 лв.

Гаранция: 2708 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

14.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018