преглед

на търг

3500-3455

Търг 3500-3455 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 19108

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 631, Средна: 7, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 29, ОЗМ: 90

Общо: 782м³

Начална цена: 64202.00 лв.

Стъпка: 2000 лв.

Гаранция: 3210 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018