преглед

на търг

3500-3454

Търг 3500-3454 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 19104

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 36, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 227, ОЗМ: 0

Общо: 265м³

Начална цена: 4599.00 лв.

Стъпка: 140 лв.

Гаранция: 230 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

04.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018