преглед

на търг

3500-3453

Търг 3500-3453 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 19102

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 73, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 176, ОЗМ: 0

Общо: 253м³

Начална цена: 4739.00 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 237 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

04.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018