преглед

на търг

2260-3452

Търг 2260-3452 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19104

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 155, Средна: 52, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 104, ОЗМ: 80

Общо: 392м³

Начална цена: 15224.00 лв.

Стъпка: 456 лв.

Гаранция: 761 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Договор

07.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018