преглед

на търг

2260-3451

Търг 2260-3451 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19103

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 352, Средна: 487, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 191, ОЗМ: 130

Общо: 1177м³

Начална цена: 44715.00 лв.

Стъпка: 1341 лв.

Гаранция: 2235 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018