преглед

на търг

2260-3450

Търг 2260-3450 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19102

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 51, Средна: 440, Дребна: 52

Дърва (м³): За огрев: 261, ОЗМ: 0

Общо: 804м³

Начална цена: 25186.00 лв.

Стъпка: 755 лв.

Гаранция: 1259 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018