преглед

на търг

2260-3449

Търг 2260-3449 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19101

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 284, Средна: 295, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 1060, ОЗМ: 414

Общо: 2056м³

Начална цена: 66468.00 лв.

Стъпка: 1994 лв.

Гаранция: 3323 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

14.12.2018

Договор

04.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.12.2018