преглед

на търг

2140-3446

Търг 2140-3446 - ДЛС ВИТИНЯ

Обект No. E1901

Дата на публикуване: 20.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 100

Общо: 200м³

Начална цена: 26600.00 лв.

Стъпка: 266 лв.

Гаранция: 1330 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2018

Документация за провеждане на търг

20.11.2018

Проекто-договор

20.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

07.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.12.2018