преглед

на търг

3474-3445

Търг 3474-3445 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 19205

Дата на публикуване: 19.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1447, Средна: 0, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 277, ОЗМ: 200

Общо: 1925м³

Начална цена: 155806.00 лв.

Стъпка: 4674 лв.

Гаранция: 7790 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 17:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2018

Документация за провеждане на търг

19.11.2018

Проекто-договор

19.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

04.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2018

Допълнителен документ

07.01.2020

Допълнителен документ

09.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018