преглед

на търг

3474-3444

Търг 3474-3444 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 19204

Дата на публикуване: 19.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, дгл, бк, яв

Дървесина (м³): Едра: 484, Средна: 692, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 1150, ОЗМ: 0

Общо: 2332м³

Начална цена: 98999.00 лв.

Стъпка: 2970 лв.

Гаранция: 4950 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2018

Документация за провеждане на търг

19.11.2018

Проекто-договор

19.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Договор

07.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2018

Допълнителен документ

07.01.2020

Допълнителен документ

09.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018