преглед

на търг

3474-3443

Търг 3474-3443 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 19203-1

Дата на публикуване: 19.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 532, Средна: 148, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 680м³

Начална цена: 62120.00 лв.

Стъпка: 1863 лв.

Гаранция: 3106 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2018

Документация за провеждане на търг

19.11.2018

Проекто-договор

19.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018