преглед

на търг

3474-3442

Търг 3474-3442 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 19202-1

Дата на публикуване: 19.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 527, Средна: 182, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 709м³

Начална цена: 64735.00 лв.

Стъпка: 1942 лв.

Гаранция: 3236 лв.

Първа дата: 18.12.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2018

Документация за провеждане на търг

19.11.2018

Проекто-договор

19.11.2018

Протокол от проведен търг

19.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018