преглед

на търг

3900-3440

Търг 3900-3440 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 19610

Дата на публикуване: 19.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 25, Средна: 46, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 648, ОЗМ: 0

Общо: 722м³

Начална цена: 29277.00 лв.

Стъпка: 878 лв.

Гаранция: 1463 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2018

Документация за провеждане на търг

19.11.2018

Проекто-договор

19.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018