преглед

на търг

3900-3439

Търг 3900-3439 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 19606с

Дата на публикуване: 19.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здгл, здб

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 81, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 473, ОЗМ: 0

Общо: 603м³

Начална цена: 14049.00 лв.

Стъпка: 421 лв.

Гаранция: 702 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2018

Документация за провеждане на търг

19.11.2018

Проекто-договор

19.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018