преглед

на търг

3900-3438

Търг 3900-3438 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 19605с

Дата на публикуване: 19.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, цр

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 23, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 393, ОЗМ: 0

Общо: 420м³

Начална цена: 18948.00 лв.

Стъпка: 568 лв.

Гаранция: 947 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2018

Документация за провеждане на търг

19.11.2018

Проекто-договор

19.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018