преглед

на търг

3700-3437

Търг 3700-3437 - ДГС ВИДИН

Обект No. 19702

Дата на публикуване: 19.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 622, Средна: 344, Дребна: 33

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 0

Общо: 1049м³

Начална цена: 45069.00 лв.

Стъпка: 1352 лв.

Гаранция: 2253 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2018

Документация за провеждане на търг

19.11.2018

Проекто-договор

19.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

14.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018