преглед

на търг

3700-3436

Търг 3700-3436 - ДГС ВИДИН

Обект No. 19701

Дата на публикуване: 19.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп, ак, дрш, бтп

Дървесина (м³): Едра: 1468, Средна: 235, Дребна: 109

Дърва (м³): За огрев: 164, ОЗМ: 0

Общо: 1976м³

Начална цена: 93756.00 лв.

Стъпка: 2800 лв.

Гаранция: 4688 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2018

Документация за провеждане на търг

19.11.2018

Проекто-договор

19.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

14.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018