преглед

на търг

3600-3435

Търг 3600-3435 - ДГС ЛОМ

Обект No. 19303

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 191, Средна: 69, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 18, ОЗМ: 16

Общо: 305м³

Начална цена: 20285.00 лв.

Стъпка: 608 лв.

Гаранция: 1014 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

28.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018