преглед

на търг

3600-3434

Търг 3600-3434 - ДГС ЛОМ

Обект No. 19302

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 604, Средна: 169, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 20

Общо: 868м³

Начална цена: 58990.00 лв.

Стъпка: 1770 лв.

Гаранция: 2950 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

28.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018