преглед

на търг

3600-3433

Търг 3600-3433 - ДГС ЛОМ

Обект No. 19301

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 510, Средна: 57, Дребна: 33

Дърва (м³): За огрев: 24, ОЗМ: 12

Общо: 636м³

Начална цена: 45255.00 лв.

Стъпка: 1358 лв.

Гаранция: 2262 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

28.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018