преглед

на търг

5672-3432

Търг 5672-3432 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1904

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 74, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 466, ОЗМ: 0

Общо: 559м³

Начална цена: 28505.00 лв.

Стъпка: 855 лв.

Гаранция: 1425 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

02.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Допълнителен документ

07.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018