преглед

на търг

5672-3431

Търг 5672-3431 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 88, Средна: 246, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 171, ОЗМ: 5

Общо: 516м³

Начална цена: 32419.00 лв.

Стъпка: 972 лв.

Гаранция: 1620 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

02.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Допълнителен документ

07.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018