преглед

на търг

5672-3430

Търг 5672-3430 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 36, Средна: 4, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 128, ОЗМ: 40

Общо: 212м³

Начална цена: 12768.00 лв.

Стъпка: 383 лв.

Гаранция: 638 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

03.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Допълнителен документ

04.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018