преглед

на търг

5672-3429

Търг 5672-3429 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1901

Дата на публикуване: 16.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 102, Средна: 77, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 17, ОЗМ: 7

Общо: 204м³

Начална цена: 14184.00 лв.

Стъпка: 425 лв.

Гаранция: 709 лв.

Първа дата: 12.12.2018, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2018

Документация за провеждане на търг

16.11.2018

Проекто-договор

16.11.2018

Протокол от проведен търг

13.12.2018

Договор

02.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2018